Ostman & Co
Queda molt lluny aquell 1996 en que va neixer el Racó de l'Ostman... ara 4 anys més tard, només puc donar gràcies a tots aquells que ho heu fet posible amb el vostre suport i les més de 30000 visites.

Ostman, el SullustàRemains very far that 1996 in that the Ostman's Retreat was born... now 4 years later, only I could give thanks to those who have made possible with your support and more than 30000 visits.

Ostman, the Sullustan
© Copyright by PEREPAU P.PRODUCTIONS 2000

Illustrations by jm ®